हामीलाई स्पोनसर गर्नेहरुको नामावली

हामीलाई प्रायोजक गर्नेहरुको नामावली यस डकुमेन्ट्रिमा समेटनेछौ।
जसको लागि  दस्तुर निम्न प्रकार रहेकोछ।
१.सस्थागतको लागि  हंगकंग डलर-१५०० (सामाजिक सस्था-१०००, ब्यापरिक सस्था-१५००)
२.ब्याक्तिगतको लागि हंगकंग डलर -१५०० (दुई जनासंगै नाम र फोटो र ठेगाना सहित)
३.ब्याक्तिगतको लागि हंगकंग डलर -१००० (फोटो र नाम र ठेगाना सहित)
४.ब्याक्तिगतको लागि हंगकंग डलर -५०० (नाम र ठेगाना बोल्ड लेटरमा )
यि नामहरु प्रदर्शनी र डिभिडिमा पनि राखिनेछ।

हालसम्म स्पोनसर गर्ने दाताहरुको नामावलीहरु

१.खोटांग समाज हंगकंग
२.बाम्राङ परिवार हंगकंग
३.मेख बहादुर राई-खोटांग-बाम्राङ (हाल-ब्रुनाई)-हंगकंग डलर-१०००

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s